2023-12-21


Stormen drog in över Västra Hamnen

Stormen drog in över Västra Hamnen i Malmö.