2008-01-31


Stormen drabbade byggen på Ön i Limhamn

Byggarbetsplatserna på ön fick ta mycket stryk av stormen. Bilderna från nybyggena vid Sundholmsgatan på Ön i Limhamn.