2013-06-28


Storbranden släcktes av stora vattenkanoner

Under förmiddagen blossade den stora skrotbranden på Lasppögatn åter upp. Svart rök syntes ända till Danmark och branden hotade åter att sprida sig till skrotanläggningen byggnader. Först då beslutade insatsledaren på R-Syd att kalla in extra personal för att ta fram de stora vattenkanonerna. Denna utrustning bedömde räddningsledningen under gårdagen att man inte behövde. I stället körde man med skytteltrafik mellan brandplatsen och en påfyllningsstation för att försörja de mindre vattenkanoner som fans tillgängliga på brandplatsen under gårdagen. Daniel Green som under dagen var insatschef för räddningstjänsten berättar att när de stora vattenkanonerna var på plats och försörjda med speciella tjocka slangar fick man nästan omedelbar effekt på släckningen. De nya vattenkanonerna tillsammans med att skrotanläggningens egen personal spred ut de brinnande skrothögarna släckte branden säger han på brandplatsen. Enligt uppgift får denna speciella släckutrustning bara användas av speciellt utbildad personal. Under gårdagen fans ingen teamledare för den storskaliga släckutrustningen i tjänst. Räddningstjänsten-Syd dras med Ekonomsiska problem och allt övertidsarbete undviks i möjligaste mån.