2024-04-16


Storbrand på börshuset i centrala Köpenhamn.

Storbrand på börshuset i centrala Köpenhamn.