2020-04-16


Stora avspärrningar efter fynd av farliga föremål vid Industrigatan i Malmö

Flera misstänkta föremål hittades vid 15.45-tiden vid en industrifastighet på Industrigatan. Ett större område runt fastigheten i väntan på bombtekniker. En stund senare utökades avspärrningen och närliggande företag på båda sidor om järnvägen utrymdes. Enligt uppgift skall även tågtrafiken stoppats i samband med polisinsatsen. Vilken typ av farliga föremål det handlade om är oklart. Avspärrningarna fans vid 18-tiden fortfarande kvar.