2016-11-09


Stor Kristallnattsmanifestation på Stortorget

Stor Kristallnattsmanifestation på Stortorget arrangerades av judiska församlingen i Malmö. Ca 250 personer deltag i manifestationen där bland annat socialdemokratiska politiker och journalister talade om den lokala förföljelsen av judar. Andra av talarna hade själva bevittnat förintelsen av judar under andra världskriget.