2014-05-22


Stökigt i Lunds kommunfullmäktige

Stökigt när Lunds kommunfullmäktige höll sitt sammanträde i Stadshallen i kväll vid 18-tiden. En del personer avvisades från sammanträdet och flertalet poliser kallades till platsen. Kommunfullmäktige hade förbjudit fotografering men efter en snabb omröstning godkändes tillfällig fotografering under sammanträdet.