2013-07-23


Stenkastare slog till mot Yttre Ringvägen

En bil körde ner i diket och voltade sedan han kört på stora stenblock på Yttre Ringvägen en bit från trafikplats Södra Sallerup vid 03.10-tiden i morse. Tre personer befann sig i bilen när olyckan skedde. Två var ute när räddningstjänsten kom fram men en fick klippas ut ur bilvraket. Samtliga tre förde till sjukhus med ambulanser. Två gånger tidigare under natten hade bilar de skadats sedan de kört på stenblock som funnits på Yttre Ringevägen vid det aktuella vägavsnittet. Efter den senaste olyckan sattes flertalet polispatruller in i jakten på den eller de personer som slängt ut stenarna på vägbanan. Troligen har stenarna vid den senaste olyckan kastats från en gångbro som går över Yttre Ringvägen. Bilföraren uppgav för polis och räddningstjänst att han upplevde det som han körde in i en vägg av stenar innan han tappade kontrollen över bilen och voltade ner i diket. I nuläget har polisen inga spår av den eller de som under natten kastade stenarna. En i räddningsstyrkan säger på platsen att det är rena turen att det inte slutade med en dödsolycka. Vad polisen rubricerar händelserna på Yttre Ringvägen som i nuläget är oklart.