2018-12-30


Stadsmissionens nattjour i Malmö lägger ner

Stadsmissionens nattjour i Malmö lägger ner trots att det beräknas finnas mer än 3000 hemlösa i Malmö. I kväll var det sista kvällen Stadsmissionens nattjour i Malmö hade öppet för de hemlösa. Troligen kommer de hemlösa att få söka sig till andra boenden eller tillbringa nätterna ute på stadens gator. Enligt uppgift är det Malmö stad som ligger bakom stängningen av härbärget. Malmö stad hade beslutat att bland annat höja åldern från 18 till 20 år och dessutom rikta in verksamheten till personer med psykisk sjukdom. Även antalet platser skulle begränsas ordentligt enligt Malmö stads önskemål.