2003-01-05


Stadsmissionen hade inte talat om sina öppet-tider för Malmös bostadslösa som köade utanför i flera timmar i tiogradig kyla

Stadsmissionen hade inte talat om sina öppet-tider för Malmös bostadslösa som köade utanför i flera timmar i tiogradig kyla. Vissa sa att de skulle begå brott för att komma till polisens varma celler.