2019-11-17


Sportflygplan buklandade på Sturup

Ett sportflygplan buklandade vid 16.40-tiden på Sturups flygplats. Räddningstjänst och ambulanser kallades till flygplatsen men när räddningsmanskapet kom fram visade sig att både pilot och elev i flygplanet klarat sig oskadda. Strax innan olyckan tappade flygledningen kontakten med piloten. Sannolikt har det inte gått att ta ut landningsställen på sportflygplanet. Piloten valde då att landa på rullbanan utan landningsställ vilket gick bra. Haverikommissionen gav tillstånd till bärgning av flygplanet efter att polisen dokumenterat olycksplatsen.  Vid 18.40-tiden höll flygplatspersonalen på att bärga bort planet med två hjullastare. Under bärgningsarbetet fans ett mindre antal räddningsfordon på plats. Efter den hårda landningen stängdes flygplatsen. När flygtrafiken åter kan upptas är i nuläget oklart.