2010-10-16


Spökförare frontalkrockade på Yttre Ringvägen

Två personbilar frontalkrockade på Yttre Ringvägen i höjd med Toftanäs vid 05.50-tiden i morse. Den ena bilisten hade färdats i fel körriktning på Yttre Ringvägen och krockade med en taxibil som körde norrut på norrgående körbana. Hur långt den felkörande bilisten hade färdats söderut på norrgående körbana är oklart men i höjd med Toftanäs krockade bilarna front mot front och den felkörande bilen slungades upp på ett avbärarräcke. Taxiföraren skadades och fördes till sjukhus med ambulans medan den felkörande bilisten klämdes fast i bilvraket. Brand och ambulanspersonal jobbade med losstagning i över 40-minuter. Bland annat klipptes taket av på bilvraket för att underlätta räddningsarbetet. Trafiken i norrgående riktning stängdes av under räddnings och bärgningsarbetet som tog över en timme. Den trafik som väntade bakom olycksplatsen fick med hjälp av polis och brandpersonal köra i fel rikting till närmaste avfart. Hur svårt skadad den felkörande bilisten blev vid olyckan är oklart men han var stundtals vid medvetande under räddningsarbetet.