2023-08-10


Slukhål i korsningen Amiralsgatan och Drottninggatan

Slukhål i korsningen Amiralsgatan och Drottninggatan vid 21.15-tiden. Brandpersonal konstaterade att området runt själva hålet verkade vara ordentligt underminerat. Gatukontorets personal kallades till platsen för att undersöka korsningen.