2019-09-18


Skyddsfordon påkört av lastbil på E22-an utanför Lund

En lastbil som fungerade som skyddsfordon för att stänga av vid ett bärgningsarbete blev vid 15.30-tiden påkörd av en lastbil på E22-an mellan Lund och Gårdstånga. Olyckan skedde då en personbil skulle bärgas från E22-an. Skyddsfordonet stod ett 60-tal meter bakom bärgningsbilen för att skydda bärgaren under bärgningsarbetet när en större spolbil i hög fart brakade in i skyddsfordonet som slungades mot bärgningsbilen. Bilbärgaren hann precis kasta sig undan innan bärgningsbilen träffades av skyddsfordonet. Spolbilsföraren klämdes fast i sin hytt och skyddsfordonets förare skadades bland annat i ansiktet när han slungades runt i lastbilshytten vid den våldsamma kollisionen. Brandpersonal fick klippa ut den skadade och fastklämda spolbilsföraren från lastbilsvraket. Skyddsfordonets förare togs också ut av brandpersonal och fördes med ambulans till sjukhus. Under räddnings- och bärgningsarbetet på platsen stängdes E22-an av i norrgående riktning. Arbetsmiljöverket och vissa försäkringsbolag har ifrågasatt vikten av att man använder skyddsbilar vid bärgningsarbete på motorvägar och motortrafikleder. Men vid dagens olycka räddades sannolikt en bärgare av det skyddsfordon som kallats till platsen. Varför spolbilens förare inte såg skyddsfordonet trots alla ljusanordningar kommer nu polisen att försöka utreda.