2023-06-29


Skotthål i en av villorna på Kastanjegården

Skotthål i en av villorna på Kastanjegården vittnar om gårdagens skottdrama i området.