2016-06-15


Singel trafikolycka vid Yttre Ringvägen

Trafikolycka singel på avfarten från Yttre Ringvägen södergående mot E65-an in mot Malmö vid 17.30-tiden. I samband med olyckan stängdes trafiken helt på påfarten till E65-an. I nuläget är det oklart vad som orsakat olyckan. Minst en person togs omhand av brand och ambulanspersonal på platsen.