2020-02-07


Sex gripna efter bombfynd i Helsingborg

Polisen anträffade vid 19-tiden sprängämne i en lägenhet på Wienergatan i Helsingborg. Sex män greps på platsen. Polisen utrymde ett 20-tal boende i väntan på bombtekniker. När bombteknikerna kom till platsen kunde det farliga föremålet tas ut på ett säkert sätt. Efter detta kunde de evakuerade boende återgå till sina lägenheter. Polisen är i nuläget förtegen om vilken typ av sprängämne det handlar om. Vilken anknytning de 6 gripna har till sprängämnet är oklart i nuläget.