2023-12-23


Saltlagret på Hyllie jobbade under kvällen

Saltlagret på Hyllie jobbade under kvällen och natten med att före traktorer och lastbilar med vägsalt.