2006-03-21


Rysk tanker på grund utanför Ön i Limhamn

Rysk tanker på grund utanför Ön i Limhamn. Kustbevakningen har nyfartyg på platsen och personal från sjöfartsverket i Malmö skall förhöra befälhavaren. Tankbåten hade lossat i Malmös oljehamn och gick på fel sida om en fyr vid olyckstilfället. Vid 16.15-tiden hade den Ryska båten lyckats att ta sig loss från grundet och begav sig på fel sida om fyren in mot Malmö redd.