2007-02-09


Rökutveckling från buss vid Södervärn i Malmö vid 20

Rökutveckling från buss vid Södervärn i Malmö vid 20.30-tiden i kväll. Troligen rörde det sig om bristande service. Brandpersonalen såg ingen brand men minst ett av bussens framhjul var överhettade. Bussföraren hade tagit fram en brandsläckare som inte behövde användas.