2013-01-23


Reparationsarbetet av luftledningen klart

Vid 00.20-tiden avslutades reparationsarbetet av luftledningen i Åkarp. När tågtrafiken åter kan släppas på är i nuläget oklart.