2012-07-24


Rådig granne släckte brand i Bunkeflostrand

Jonas Tibblin släckte en ordentlig staketbrand hos en granne i Bunkeflostrand vid 15.45-tiden i dag. Han lånade två släckare av en granne och efter att ha tömt dem på det brinnande staketet som låg bara några meter från husets träfasad så dämpades lågorna. Sedan fortsatte han eftersläckningsarbetet med en av grannarnas trädgårdsslangar. När räddningstjänsten kom fram var branden i det närmaste helt släckt. Både polis och brandpersonal berömde Jonas för hans rådiga ingripande. Enligt räddningstjänsten förelåg spridningsrisk innan Jonas ingrep. Sannolikt har branden i staketet uppstått genom ogräsbränning. Delar av staketet förstördes vid branden men grannen hus klarade sig utan skador.