2020-01-28


Polistillslag vid Zlatangården på Rosengård

Polisens insats Rimfrost slog vid 19-tiden till mot bostadshusen på Cronmans väg Rosengård. Vid tillslaget deltog bland annat vapenhund. Tillslaget skedde alldeles i närheten av Zlatangården. I nuläget verkar polisen inte hittat något av särskilt intresse denna gång. För något år sedan var den aktuella gården föremål för polistillslag i samband med misstänkt bombtillverkning.