2020-09-11


Polistillslag vid Malmöhotell i natt

Polistillslag vid Malmöhotell i natt. Vad som föranledde tillslaget är i nuläget oklart.