2021-08-22


Polistekniker vid lägenheten med två döda i centrala Malmö

Vid 21-tiden påbörjade polisens tekniker den polistekniska undersökningen av den lägenhet där tidigare under dagen minst en avliden person hittats. Flertalet poliser fans på platsen för att hålla avspärrningen på det våningsplan lägenheten var belägen. Polisen uppger under kvällen att man håller på att underrätta anhöriga om dödsfallen. Vad som skett i lägenheten kommer nu rättsmedicin och polisteknikerna att försöka utreda.