2003-05-12


Polisövning Bergaskolan Limhamn vid 14-tiden i dag

Polisövning Bergaskolan Limhamn vid 14-tiden i dag. Poliserna övade att en elev på skolan tagit hela klassen som gisslan i ett Klassrum på tredje våningen. Eleven hade med sig flera bomber som han sprängde efter hand etersom polisen inte förhandlade med ynglingen. Minst 4 personer skadades och togs omhand av övningspersonalen. Ett mindre missöde inträffade i samband med bomb sprängningarna i klassrummen. Lite glas föremål sprack vid den kraftiga smällen.