2003-03-10


Poliskontroll vid övergångsställe Sallerupsvägen Malmö klockan 1730 i dag

Poliskontroll vid övergångsställe Sallerupsvägen Malmö klockan 1730 i dag.