2012-07-14


Polisjakt på älgar vid Olleboterminalen

Jägare och polis jagade vid 19-tiden en eller två älgar på Lorensborgsgatan vid Yttre Ringvägen. Sista spåren av älgarna var bakom den nybyggda Statoil-macken vid Olleboterminalen. Polisen var rädd att älgarna skulle förirra sig ut på den tungt trafikerade Yttre Ringvägen och flera polispatruller deltog i sökandet efter älgen eller älgarna. Enligt jägaren på platsen är det sannolikt att ägarna söker sig in i buskage men när det börjar mörkna ger de sig åter ut i öppen terräng.