2019-08-11


Polisens volontärer på Malmöfestivalen

Polisen hade en hel del volontärer igång under Malmöfestivalen. Dessa volontärer skapade tryggat för festivalens besökare.