2023-04-14


Polisens tekniker arbetade under natten i parkeringshuset

Vid 23.30-tiden inledde polisens tekniker sin brottsplatsundersökning på översta planet i parkeringshuset på Stadionområdet där en avliden person anträffats tidigare på kvällen. Polisteknikerna arbetade runt en parkerad bil där den avlidne personen anträffats. Hur personen bragts om livet vill polisen inte gå in på i nuläget. Den gripne personen förhördes under kvällen på polisstationen. I nuläget rubricerar polisen händelsen som mord. I det aktuella parkeringshuset finns videoövervakning så polisen kommer sannolikt att begära ut övervakningsfilmerna under morgondagen. Vad som ligger bakom mordet vet man inte i nuläget.