2021-12-08


Polisens bombtekniker jobbade vid 03-tiden i natt på Stora Nygatan

Polisens bombtekniker jobbade vid 03-tiden i natt med att säkra platsen så inga ytterligare sprängladdningar fans vid explosionen på Stora Nygatan i centrala Malmö. Polisen säger på platsen att händelsen i nuläget betecknas som allmänfarlig ödeläggelse. Ett tiotal affärslokaler samt ett antal privatbostäder har fått rutor krossade av explosionen. Under morgontimmarna kommer polisens tekniker att söka spår samt dokumentera platsen. Sedan kommer vaktbolag och glasmästare att täcka för de krossade rutorna. I nuläget vet man inte exakt vem sprängladdningen var riktad mot.