2020-05-14


Polisen fann misstänkt farligt föremål vid fordonskontroll på John Ericssons väg

Polisen stoppade vid 03-tiden en misstänkt bil för kontroll på John Ericssons väg vid Annebergsgatan. Vid kontrollen hittades ett misstänkt farligt föremål i bilen. Två personer greps i samband med kontrollen och transporterades in till polishuset för förhör. Ett stort område runt bilen spärrads av i väntan på bombtekniker. Vid 04-tiden var flertalet polispatruller inblandade i avspärrningen av John Ericssons väg och angränsande gator till närliggande bostadsområden. Vilken typ av föremål det handlar om vill polisen inte berätta i nuläget. Vid 04,20-tiden väntade polispatrullerna på att bombteknikerna skulle komma och ta hand om det misstänkta föremålet som fans i bilen. Vad som föranledde polisens intresse för den aktuella bilen är oklart.