2021-02-04


Polis tull och kronofogden genomförde under kvällen en större kontroll på E6-an vid Lomma

Polis tull och kronofogden genomförde under kvällen en större kontroll på E6-an vid Lomma. En hel del bilister fastnade i kontrollen och en del av dessa bilister hade narkotika och tjuvgods i bilarna. Även personer som inte får vara i Sverige fastnade i kontrollen. Exakt vad som blev myndigheternas byte vid trafikkontrollen kommer att redovisas senare.