2023-12-21


Polis genomförde vid 19-tiden någon form av undersökning vid Katolska kyrkan

Polis genomförde vid 19-tiden någon form av undersökning vid Katolska kyrkan på Erik Dahlbergsgatan i Malmö. Vad ärendet handlade om var vid 19-tiden oklart.