2023-03-08


Plog och saltbilar jobbade under natten med att hålla vägarna runt Malmö öppna

Plog och saltbilar jobbade under natten med att hålla vägarna runt Malmö öppna.