2006-11-20


Personalen på Fridhemmet Major Nilssonsgatan i Malmö släckte vid 15-tiden en brand i sängkläder

Personalen på Fridhemmet Major Nilssonsgatan i Malmö släckte vid 15-tiden en brand i sängkläder. När räddningsstyrkan från Hylliestationen anlände var bara utluftning som återstod.