2021-11-26


På kvällen tändes julbelysningen över Linnégatan i Limhamn

På kvällen tändes julbelysningen över Linnégatan i Limhamn.