2002-06-24


På bilden vinnaren Laurin eller så som vann dagens hoppning

På bilden vinnaren Laurin eller så som vann dagens hoppning.