2013-12-06


Översvämning på Strandgatan i Limhamn

Översvämning på Strandgatan i Limhamn. Vattenmassorna kom från den redan översvämmade fiskehamnen.