2022-01-29


Öresundsbron stängdes vid 19-tiden för all biltrafik på grund av stormen Malik.

Öresundsbron stängdes vid 19-tiden för all biltrafik på grund av stormen Malik.