2024-04-11


Olycka med lastbil på E22-an södergående i Lund

Olycka med lastbil på E22-an södergående i Lund vid 13-tiden. Bärgningsarbetet drog ut på tiden då lasten i lastbilen fört måste lastas av innan bärgningen kunde påbörjas.