2003-02-05


Olycka med farligtgots E6-an mellan Borgeby och Flädie trafikplats en lastbil tappade en behållare med ca 1000 liter svavelsyra på vägbanan

Olycka med farligtgots E6-an mellan Borgeby och Flädie trafikplats en lastbil tappade en behållare med ca 1000 liter svavelsyra på vägbanan. Behållaren läckte ut allt sit inneholl på vägbanan som var avspärrad flera timmar.