2012-11-24


Ny utrymning på Emporia

Vid 19-tiden utrymdes återigen Emporia. Flera hundra besökare fick stå ute i kylan innan personalen kunde konstatera att ingen brand utbrutit. Under utrymningen sa ett automatiskt talmeddelande att brand utbrutit i lokalerna och att alla ombads lämna shoppingcentret omedelbart. En del av besökarna tog dock inte så allvarligt på uppmaningen utan stannade kvar i entrén. Vissa underhöll sig med att spela boll med en ballong. Ingen personal eller vakter befann sig vid huvudingången för att säkerställa utrymningen, vilket många besökare uppfattade som märkligt.