2002-08-09


Ny släckmetod med förhöjt lågtryck utvecklad av Ulf Berg på brandkåren i Landskrona

Ny släckmetod med förhöjt lågtryck utvecklad av Ulf Berg på brandkåren i Landskrona. Ulf berg fick iden från Danmark och nu har flera andra brandkårer i Sverige också beställt utrustningen. Man använer helt enkelt en mycket smalare och lättare slang. För att få fram vattnet till strålröret så höjer man trycket till det tredubbla jämfört med en vanlig brandslang. Tele till Uf Berg 0709-470722 / 0418-470700