2021-12-25


Ny brand på Ragnsells återvinningsanläggning i hamnområdet

Brandkåren larmades vid 19.35 till en brand på Ragnsells återvinningsanläggning på Ljusterögatan i Hamnen. När första brandstyrkan började närma sig anläggningen såg man lågor och rök. Fler styrkor med bland annat tankbilar larmades till platsen. Själva brandhärden var i ett avgränsat område med byggåtervinning. Brandpersonal med slangledningar och tankbilskanoner försökte vid 20-tiden hindra branden att sprida sig till annan återvinning. Vid 20.30 tiden brann det fortfarande ordentligt i återvinningsmassorna. Brandkåren räknar med att vara på plats hela natten vid brandplatsen. Vad som orsakat kvällens brand är i nuläget oklart. Brandröken drog ut mott Burlöv och Lomma. I somras 2021-06-24 drabbades samma anläggning av en omfattande brand.

kraftig brand på Ragnsells sopanläggning på Ljusterögatan i Malmös hamnområde