2014-06-21


Ny brand på Gyllebogårdens vårdboende

Vid 03.20-tiden larmades brandkåren via det automatiska brandlarmet till Gyllebogården på Mellanhedsgatan. När brandstyrkan kom ner i källaren där det automatiska brandlarmet indikerade hittade man en mindre brand orsakad av papper som antänts. Mindre mängder rök fans i källarplanet på vårdboendet men inga patienter behövde evakueras. Personen som varit synlig vid de tidigare bränderna var på plats även vid denna brand. Väktare som kallats till platsen samtalade med den märkbart berusade personen som uppträdde märkligt på platsen. Efter grundlig kontroll lämnade brandkåren platsen och polisen upprättade någon form av anmälan.