2003-02-24


Ny brand på de nerlagda industrilokalerna Barlastgatan vid 02 tiden i morse

Ny brand på de nerlagda industrilokalerna Barlastgatan vid 02 tiden i morse. Det var inte första gången lokalerna drabbas av brand under det senaste året har det brunnit ett 20 tal gånger i lokalerna. En person dog vid en brand för några månader sedan.