2020-07-07


Ny anlagd skolbrand i Lund vid 01.40 i natt

Ny anlagd skolbrand i Lund vid 01.40-tiden. Brandstyrkor från Lund Malmö Kävlinge och Eslöv larmades vid 01.40 till Lerbäcksskolan på Öresunds vägen i Lund. När första brandstyrkan från Lund kom fram till platsen såg man lågor och rök från en av skolbyggnadernas tak. Rökdykare skickades upp via en stegbil och andra rökdykare tog sig in i skolbyggnaden via entrén. Efter en stunds släckning hade brandpersonalen lyckats att dämpa branden. Flera hål sågades upp i takkonstruktionen för att släcka och begränsa branden. Runt den brinnande skolbyggnaden stod byggnadsställningar vilket antyder att byggnaden stod under renovering. Polisen spärrade vid 02.10-tiden av ett stort område runt den branddrabbade skolbyggnaden. Under natten höll räddningstjänsten på med att säkerställa så branden inte spritt sig vidare i takkonstruktionen till andra sammanbyggda skolbyggnader. I nuläget utgår polisen på platsen från att branden är anlagd då lund tidigare under året drabbats av flertalet anlagda bränder i skolor och förskolor.  Hur stora skador på byggnaden nattens brand orsakat är i nuläget oklart.