2016-09-03


Ny anlagd brand på Törnrosens förskola

Anlagd brand på Törnrosens förskola vid Hårds väg Rosengård i kväll vid 19.50-tiden. När brandstyrkan kom fram brann en moped under ett tak på innergården till förskolan som redan står under renovering sedan en tidigare anlagd brand. Brandpersonalen kunde snabbt flytta ut och släcka resterna av mopeden. Sedan kontrollerade brandpersonalen takkonstruktionen så att brand inte spritt sig dit. Enligt räddningstjänsten fans det stor spridningsrisk. I nuläget är det okänt varför personer i området försöker elda upp den aktuella förskolan.