2014-01-07


Ny anlagd brand på Gyllebogården

Brandkåren larmades vid 19.50-tiden via det automatiska brandlarmet till Gyllebogården på Mellanhedsgatan. När brandstyrkan från Hylliestation kom fram kunde man se rök i källarplanet på en av byggnaderna. Rökdykare sändes ner i källaren för gemomsökning och brandsläckning. Efter ca 10 minuter hade man hittat en mindre brandhärd som snabbt kunde släckas. Brandröken visade sig bli lite svårare att bli av med då ventilering av källarplanet visade sig vara svårt. Brandpersonalen lyckades efter en stund att ventilera ut röken med hjälp av fläkt. I oktober i år brann ett större sophus vid Gyllebogården den gången hotade branden att sprida sig till närliggande lägenheter. Gyllebogården har under de senaste åren drabbats av en rad anlagda bränder. Även dagens brand ansågs vara anlagd.